Filtrace k odstranění špatné vody

Při větším znečištění studniční vody lze použít různé filtrační náplně. Ke správnému výběru filtrační náplně slouží rozbor vody, dle kterého se navrhne nejvhodnější filtrační náplň a velikost filtrační nádoby.

Znečištění studniční vody, které bývá nejčastější je vyšší obsah železa a manganu. To se projevuje zvýšeným zabarvením vody, jako je rezavý zákal a po době odstátí nebo ohřevu vody hnědým sedimentem. Jako další projev znečištění vody je i vysoká tvrdost vody. Ta se projevuje bílým povlakem a tvrdými úsadami. Jsou ale i horší prvky ve vodě, které provází i různé zápachy, jako jsou amonné ionty a CHSK Mn.

Všechny tyto prvky se dají odstranit jednou filtrační náplní. Je to specielní náplň EXtreme, která současně odstraňuje extrémní množství železa, manganu, amonných iontů, ale i tvrdosti vody, organického znečištění CHSK Mn a síranů, dále také s tím související zákal, barvitost vody, ale i zápach z vody.

V této specielní filtrační náplni se železo a mangan vysráží do kalů a jako vedlejší produkt odstraní i ostatní prvky z vody. Po částečném zaplnění filtrační náplně se musí provést regenerace filtru za pomoci regenerační sole. Díky tomu je filtr znovu připraven správně fungovat.

Pro bližší informace se obraťte na specializovanou firmu Milvit water, s.r.o., která se spoustu let zabývá úpravou vody a která vám poradí tu nejvhodnější filtrační náplň a velikost filtru přesně na vaši znečištěnou vodu. Pro představu se můžete orientovat i na e-shopu Upravyvody.cz.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Filtrace k odstranění špatné vody
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: MilvitWater