Koupím krytinu, značka: jedině plastovou

Když jsme stavěli dům, váhali jsme asi 10 minut, jakým materiálem pokrýt jeho střechu.

Stavba domu v loňském roce nám nedala ani z části zabrat tak, jak našim známým ani přátelům. Ano, nějaké rozepře mezi jednotlivými členy rodiny při tom byly, ale v zásadních věcech, jako je půdorys nebo celková cena jsme se shodli. Problémem pro nás zcela překvapivě nebyla ani pokrývka střechy. Aniž bychom totiž znali touhy ostatních členů rodiny, všichni jsme jednohlasně zvolili plastovou střešní krytinu, o které jsme se dočetli v novinách a posléze na internetu.

V době, kdy jsme dům stavěli a přemýšleli nad vhodným materiálem střešní krytiny, si totiž má žena koupila časopis s příběhy ze života. V tom byl článek s názvem „Koupím krytinu, značka: jedině plastovou“. V článku popisoval pan S. svou zážitek s plastovou střešní krytinou firmy Capacco spol. s r.o. Jeho zkušenost mne hned uchvátila. Velice pozitivně zde popisoval komunikaci se zaměstnanci společnosti i práci se samotnou krytinou. Tak například jsem se dočetl, že plastová krytina Capacco je vyrobena z recyklovaných kabelových izolantů. Že je samozhášivá, lehká a odolná proti kroupám i slunci. Naštěstí zde autor článku uvedl i cenu (která byla ještě mnohem nižší, než u běžných materiálů). Díky ní jsem hned věděl, jakou krytinu rodině navrhnu na společném setkání ohledně stavby domu.

Následující den jsme se s manželkou a potomky ve věku sedmnáct a dvacet jedna let sešli u rodinného stolu, abychom probrali další postup výstavby. Když došlo na střešní krytinu, vzal jsem si první slovo a navrhl plastovou krytinu Capacco. Všichni na mě vyvalili oči, jakoby nechápali, kde jsem na to přišel. Pak z nich ale vypadlo, k mému údivu, že si článek také četli, a že chtěli navrhnout to samé, protože tato střecha nemá co do kvality ani ceny na českém trhu konkurenci. Abychom se ujistili, přečetli jsme si o krytině ještě na internetu. Zabrousili jsme nejen na stránky samotného výrobce, ale i na různé recenze. Po všech zjištěních byla naše volba jednohlasná – jedině plastová střešní krytina firmy Capacco spol. s r.o.     

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Koupím krytinu, značka: jedině plastovou
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: SeoCapaccoc