Plastové čerpací stanice PČS

Čerpací stanice (dle ČSN EN 476) jsou absolutně vodotěsné, plně vybavené malé čerpací stanice určené pro čerpání splaškových odpadních vod a kalů. Tyto jímky se používají zejména tam, kde není možné gravitační připojení na veřejnou kanalizační síť. Čerpací stanice PČS umožňují svádění odpadních, popř. drenážních vod z odlehlých míst jako jsou například samostatně stojící obytné budovy a sídlištní celky, průmyslové -chemické provozovny a rekreační střediska. Čerpací stanice jsou dle velikosti a určení pro 1 či 2 (PČS 1,2) čerpadla nebo velikosti bez řezacího zařízení či s řezacím zařízením označeny. Standardně platí, že na základě poptávky a specifikace zadání vypracujeme nejvhodnější variantu technického řešení. Nejčastějšími variantami jsou čerpací stanice vystrojené kalovými čerpadly. Čerpací stanice lze pro snazší vyjímání (odpojování a připojování na výtlačné potrubí) kalových čerpadel možné vybavit tzv. spouštěcím zařízením. Ovládání čerpadel se provádí pomocí plovákových spínačů, které se umístí pomocí instalačního zařízení do požadovaných úrovní. Plovákovými spínači se spouští a vypínají čerpadla, zároveň se jimi přenáší informace o stavu hladiny v čerpací jímce – max. hladiny a pod.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Plastové čerpací stanice PČS
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: weiron