Factoring a jeho výhody pro vás

Factoring je předem smluvně sjednaný odkup pohledávek, zpravidla se splatností do 180 dnů, factoringovou firmou. Dodavatelé zboží či případně služeb na tuto firmu postupují pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Faktoringová firma se tím pádem stává věřitelem a přebírá od dodavatele rizika a povětšinou vám vyplatí část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Factoring – výhody pro vaši společnost

Díky  faktoringu  můžete pružněji jednat s odběrateli, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dní, a také tím získáte konkurenční výhody. Sami si pak také můžete zvolit dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Překvapit vás pak rovněž nemohou sezonní výkyvy v příjmech a výdajích.

K čemu slouží regresní factoring?

Regresní factoring představuje zálohové financování pohledávek před splatností factoringové společnosti. Splatnost faktur je pak od 2 týdnů až po 180 dní. Financování je poskytováno od doby, než je na účet faktora pohledávka odběratelem uhrazena, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Regresní faktoring je hojně využívaným produktem díky nízké ceně srovnatelné s bankovním úvěrem.

Kreditní riziko jako factoring s pojištěním

Při bezregresním  faktoringu  faktoringová společnost převezme riziko za postoupené krátkodobé pohledávky, toto kreditní riziko je pak převedeno na pojišťovnu, a tak bývá označováno jako factoring s pojištěním. Bezregresním faktoringem můžete financovat lhůty splatnosti u důležitých odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresního  faktoringu  je hojně využíváno rovněž v případě dodávek dosud neprověřeným odběratelům, či do zahraničí.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Factoring a jeho výhody pro vás
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR