Oddlužení může znatelně ulevit zadluženým fyzickým osobám

To, že insolvenční zákon vymezuje podmínky pro oddlužení fyzické osoby, bývá pro spoustu dlužníků záchranou. Když už dlužník neví kvůli svým dluhům kudy kam, má možnost, podat osobní bankrot.

Oddlužení fyzické osoby projednává insolvenční soud na základě podaného návrhu. Návrh na oddlužení může podat dlužník osobně, prostřednictvím svého zákonného zástupce, opatrovníka nebo zmocněnce.

Jedinou podmínkou pro podání osobního bankrotu je skutečnost, že dluhy fyzické osoby nevznikly v důsledku podnikání. Poté už nic nebrání tomu, aby oddlužení fyzické osoby soud přijal a začal projednávat.

Výsledné rozhodnutí soudu může mít dvě podoby. Pokud soud oddlužení fyzické osoby schválí, navrhne buď zpeněžení majetku, anebo splátkový kalendář. Nové opatření je nastaveno tak, aby ho dlužník byl schopen plnit. Z oddlužení fyzické osoby nese prospěch nejen dlužník, ale i věřitel.

Jak si při oddlužení fyzické osoby počít, Vám ráda poradí společnost Euro Inkasní v Plzni. S její pomocí pro Vás bude celé řízení jednodušší a snáze dosáhnete tížených výsledků.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Oddlužení může znatelně ulevit zadluženým fyzickým osobám
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: pavel913