KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM

Společnost KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. je s vysokou odborností a úrovní svých pracovníků schopna poskytnout maximální kvalitu provedené práce svým zákazníkům. Společnost KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. má ve výrobě kuličkových šroubů dlouholetou tradici. Nabízí dlouhodobou a solidní spolupráci skrze kvalitní výrobky a služby.

Kuličkové šrouby jsou konstrukční prvky pohybových ústrojí převádějící s vysokou účinností rotační pohyb na přímočarý, vyznačující se vysokou tuhostí, přesností a trvanlivostí. Dokonalá kvalita valivých drah kuličkových šroubů je zárukou odolnosti proti opotřebení. Vysoká tuhost kuličkových šroubů, malý záběrový krouticí moment i při provedení bez vůle a vysoký stupeň přesnosti pohybu jsou dalšími výhodami kuličkových šroubů. Společnost KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. mimo kuličkových šroubů nabízí také trapézové šrouby s lichoběžníkovým rovnoramenným závitem, které jsou standardním konstrukčním prvkem určeným pro samosvorný převod rotačního pohybu na přímočarý s nízkou účinností danou jejich principem, mazáním a materiálem třecích závitových ploch. Trapézové šrouby jsou standardně dodávány jako komplexní montážní prvek s nalícovanou maticí či maticemi v provedení dle požadavků zákazníka. Jejich materiál, užití, zajištění mazání a seřizování provozem vzniklé vůle je dáno konstrukčními zvyklostmi jednotlivých zákazníků a není řešeno výrobcem, který poskytuje pouze konzultační a poradenskou službu.

KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM,  a.s. se specializuje i na poradenství a technické konzultace, servis, opravy a kooperační výrobu – rotační obrábění. S dlouholetými zkušenostmi a přehledem v oboru je společnost KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. jedničkou ve svém oboru.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Darky