Internetové tržiště a sociální síť Grofeo

Grofeo je internetové tržiště, kde můžete měnit cokoliv s čímkoliv, ať už to jsou peníze, zboží, služby nebo něco jiného. To vše bez omezení, levně rychle a bezpečně. Grofeo je také sociální síť, protože skrz výměnu se i seznamujete. Editujte a sdílejte informace o sobě, poznávejte nové lidi, uzavírejte lepší výměny. Grofeo je tržištěm 21. Století, navazující na své od počátku civilizace trvající, předchůdce.

21.století je charakterizováno svou honbou za penězi, která už zásadně změnila charakter a morálku mnohých lidí. Peníze by přitom měly sloužit čistě a pouze jako prostředek směny, nikoliv samostatná komodita. Na výměnu/směnu jako takovou se pak zcela zapomíná. Pro návrat výměny zpět do našich životů vznikla služba Grofeo. Internetové tržiště kombinované se sociální sítí nabízí mnohé výhody a analogie k dřívějšímu způsobu fungování tržišť. Seznamujte se, tvořte si kontakty a uskutečňujte výhodné výměny. Díky přehledným internetovým stránkám bude vaše výměna rychlá a bez zbytečných průtahů. Grofeo je perspektivní projekt využívající základní myšlenku směny a zároveň je přizpůsobený současnému světu a jeho potřebám. Využijte tohoto odděleného trhu bez monopolu, nadnárodních společností, vlád a jiných subjektů, stěžující vaše obchodní aktivity. Posláním Grofea je, aby vše nebylo jen o penězích, aby byl změněn pohled na výměnu – obchod a tak k sobě lidé měli blíže.

Stop morálnímu úpadku a degenerace lidské povahy díky penězům. Nastupme cestu férového jednání, spravedlivé výměny, kvalitních služeb. Grofeo s tím může pomoci. Zapojte se do tohoto projektu a zvyšte jeho hodnotu v širší společnosti. Pomozte lidem uvědomit si, že život není jen o penězích a k čemu mají peníze vlastně sloužit.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Internetové tržiště a sociální síť Grofeo
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Darky