Kupujte elektronické cigarety jen u prověřených výrobců

Počet prodaných elektronických cigaret v posledních letech závratně roste. Zalíbení v e-kouření objevily takřka všechny skupiny kuřáků. Důvodů proč se pro kouření elektronických cigaret rozhodnout je velké množství. Mezi největší přednosti patří fakt, že s e-cigaretou můžete během roku ušetřit zajímavý finanční obnos. Nezanedbatelnou předností je také o mnoho menší zátěž pro organismus člověka i jeho nejbližší okolí. U obyčejných cigaret totiž do organismu kromě nikotinu vpravujete také dehet a další neméně toxické látky, které vznikají při hoření cigaretového tabáku a papírku. Během kouření elektronické cigarety vpravujete do plic jenom vodní páru společně s určitým množstvím nikotinu, který ale pochopitelně není úplně bez rizika a právoplatně náleží mezi toxické látky.

V posledních letech se však bohužel množí řada poplašných zpráv, které říkají, že kouření elektronických cigaret je značně rizikovější, než kouření klasických cigaret, a že může být za některých okolností doslova životně nebezpečné. Tyto poplašné zprávy bychom měli uvést na pravou míru. Největším rizikem jsou e-liquidy, u kterých často ihned na první pohled nemůžeme vědět, jaké je jejich skutečné složení. Právě z tohoto důvodu je nutné pořizovat jak samotné elektronické cigarety, tak eliquidy pouze u prověřených e-shopů, kteří vlastní platné certifikáty. V opačném případě může být e-kouření skutečně rizikové.

Díky falešným napodobeninám a padělkům elektronických cigaret a eliquidů se o tyto komodity začala zajímat také EU. Pokud by 3 členské státy Evropské unie volný prodej ecigaret ze závažných důvodů zakázaly, EU by musela v nejbližší době přijmout celoplošný zákaz volného prodeje e-cigaret. V takovém případě by bylo možno získat elektronickou cigaretu a náplně do ní pouze v lékárnách s lékařským doporučením.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Kupujte elektronické cigarety jen u prověřených výrobců
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Jan Schejbal