Za pomoci firmy ELDIAG je pečlivě měřena úplná diagnostika transformátoru VN

S garancí bezporuchového chodu firma ELDIAG, s. r. o., obstarává komplexní servis, kam se začleňuje například diagnostika transformátoru VN a diagnostika vysokonapěťových izolací. Spadají sem výkonové a měřící transformátory, vazební kondenzátory, tlumivky, kondenzátorové průchodky, vnitřní elektromotory a alternátory. Firma ELDIAG je specializována i na diagnostické kontroly, na jejichž základě se dají navrhnout konkrétní opatření pro chod bez závad.

Kompletní i zkrácená diagnostika transformátoru VN VVN pod vedením firmy ELDIAG

Společnost ELDIAG provádí diagnostiku celého izolačního systému, což zahrnuje kontrolu izolačního odporu, kapacity, barvy a vzhledu, ztrátového činitele a rezistivity, je prováděno citlivé měření impedance nakrátko, spolehlivé měření převodů, měří se ztráty naprázdno a nakrátko, dělá se kompletní rozbor včetně plynové chromatografie. Je vykonávána diagnostika transformátoru VN VVN, přesné kontrolování kondenzátorových průchodek, diagnostika přístrojových traf, tlumivky a kondenzátory nejsou opomíjeny.

Nabízíme měření systémem izolační olej-papír

Provozní diagnostika vysokonapěťových izolačních systémů elektrických strojů netočivých je založena na měření parametrů systému izolační olej-papír. Verifikovaný systém zohledňuje diagnostiku a zhodnocení izolační charakteristiky, měření napětí nakrátko při sníženém napětí a rovněž diagnostiku a zhodnocení kvality, jakou se pyšní izolační olej. Použitelný izolační olej se rozpozná dle času jeho životnosti v přístroji, což jednoduše zjišťují testy na bázi navýšení účinnosti činitelů, které ovlivňují stárnutí oleje.

Domácí a podniková požární bezpečnost musí být pod kontrolou

Aby pracoviště ve vaší firmě neohrožoval vznik požáru rozbitého, nebo navlhlého transformátoru, je nutné dbát na požární bezpečnost. Náležitou požární bezpečnost hlídá školený revizní technik, jenž odborně odebere vzorek oleje z transformátoru. Před shořením transformátoru se můžeme účinně chránit tím, že zarazíme namočení přístroje, ale i zestárnutí transformátorového oleje, nebo odhalením neviditelné závady.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Za pomoci firmy ELDIAG je pečlivě měřena úplná diagnostika transformátoru VN
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR