Krizová komunikace

Je krizová komunikace důležitá? Ano nebo Ne? Rozhodně ANO. Proč? Hned přiblížíme.

Krizová komunikace je v celém krizovém řízení považována za královnu. Firma musí komunikovat i v situaci, kdy se potácí na hraně. O to je komunikace důležitější. Hra na mrtvého brouka totiž nic dobrého přinést nemůže. Ano, v situaci, kdy se společnost utápí a je zasažena její pověst, stabilita či bezpečnost či negativní publicita, je komunikace životně důležitá.

Krizová komunikace by se dala roztřídit asi následovně:

-         Komunikace před vypuknutím krize

-         Komunikace v čase krize

-         Komunikace po vyřešení krize

Podstata krizové komunikace spočívá v prevenci vypuknutí krize a její včasnou identifikací prostřednictvím analýzy informačních kanálů uvnitř společnosti i v ně subjektu.

Hlavním cílem krizové komunikace je omezení nebo úplné vyloučení negativních vlivů na dobrou pověst a následné fungování společnosti. Ale též vliv na schopnost dostát smluvním závazkům vůči svým odběratelům či cílovým klientům a stanoveným cílům. Z těchto důvodů má krizová komunikace mimořádný význam pro omezení ztrát a zachování další existence společnosti postižené krizovou situací.

Může se jednat například o následující vlivy:

-         Imageové krize

-         Zlomyslné útoky (především ze strany konkurence

-         Podnikové krize (samotné)

Ale pokud se bavíme o krizové komunikaci, nejedná se jen o komunikaci s okolním světem, ale též o komunikaci uvnitř společnosti. Komunikace uvnitř společnosti v době krize je stejně významná pro celou řadu úkolů pro zaměstnance postižené společnosti a její společníky či podílníky. Jedná se především o zachování či úsporu pracovních míst, nutné snížení nákladů na výplaty (to znamená snížení výplat) a reorganizační změny.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Krizová komunikace
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: jitka321