Krizový management

Do finančních potíží se společnosti dostávají dnes a denně. Pojednou je řešení jednoduché, podruhé je potřeba využít zásah z hůry. Pro tyhle situace máme KRIZOVÝ MANAGEMENT

Podle NATO by se krizový management dal popsat takto:

-         Jedná se o způsob zvládání krize založený na 3 vzájemně se posilujících prvních:

 • Dialog
 • Spolupráce
 • Udržování schopnosti čelit krizi

Obecně o krizovém managementu

Krizový management nebo po česku – Krizové řízení. Jedná se o řízení jakéhokoliv ekonomického subjektu, který se potácí v problémech. Když mluvíme o problémech, máme na mysli situaci, která neblahým způsobem ovlivňuje integritu a ekonomickou stabilitu společnosti. Jedná se převážně o ekonomicky, personálně, organizačně či jinak složité situace. Cílem je zastavení sestupu společnosti do dostatečně stabilní polohy, aby posléze mohla společnost stoupat po žebříčku úspěchu.

Krizový management mohou jako součást podnikového řízení uplatňovat subjekty takto:

-         V případě krajní krizové situace (jedná se o specifický přístup, který se zaměřuje na minimalizaci příčin a důsledků krize)

-         V běžném chodu podniku (jako prevence před příchodem krize)

Prvky krizového managementu

Podniková krize může mít společnost od společnosti různý průběh, ale existují základní kroky, které se uplatňují v případě každé krize. Jedná se o tyto prvky:

-         Analýza ohrožení

 • Analýzou se rozumí charakteristika příčin a plán jejich následného odstranění
 • Je nutno nalézt potencionální zdroje krize, tudíž analýzu všech rizik, která mohou na podnik neblaze působit a následná charakteristika všech rizik
 • Mezi nejčastější signály patří:
  • Silný konkurenční tlak
  • Špatný odbyt produktu
  • Snižující se úroveň inovací (modernizací)
  • Stížnosti zákazníků/klientů
 • Dále je nutno si položit otázku, zda se jedná o krizi potencionální (to co by mohlo nastat) či o krizi akutní (v čem se již podnik potácí)

-         Stanovení strategie

 • Nutnost určit jakým směrem se strategie má ubírat
  • Pouhé zvládnutí krize (tak aby se společnost dostala z nejhoršího)
  • Omezení celkového ohrožení (dostat společnost do stability a zajistit aby se situace neopakovala)
  • Odstranění rizik potencionálních krizí (pokud existuje slabý článek, je nutnost jej nahradit článkem silnějším)

-         Realizace strategie

 • Liší se dle zvolení strategie
  • Strategie zvládnutí – nejdůležitější je dobrá pověst (dobré jméno) podniku před nástupem krize
   • Lepší jméno = lepší zvládnutí
   • Omezení celkového ohrožení – je nutné najít způsob jak ohrožení snížit (včasné rozpoznání krizového vývoje, vytvoření kvalitních krizových plánů pro budoucnost, krizová komunikace)

Krizový management je pro vás vynikající volbou pokud cítíte, že se váš podnik začíná potácet. Dalo by se to vysvětlit i poněkud lidštěji. Pokud vidíte pokles zisků, ale růst nákladů, úbytek klientů a prohlubování finančních ztrát, určitě na nic nečekejte a zavolejte si o pomoc. Neexistuje nic jednoduššího než si nechat pomoc a naučit se jak krizi zabránit.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Krizový management
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: jitka321