Rozhovor se spisovatelem Michaelem Moderem o jeho knihách.

Úplně náhodou se mi dostala do rukou kniha Revoluce v nás Michaela Modera, kterou si přes eshop koupila moje sestra. Byl jsem za ní asi před půlrokem v nemocnici a knihu Revoluce v nás měla položenou na nočním stolku. Knihu měla přečtenou, tak jsem si ji od ní půjčil. Po přečtení knihy jsem dostal vnuknutí se s autorem knihy, panem Michaelem Moderem, seznámit osobně a udělat s ním rozhovor pro svůj blog. A tady je.

Děkuji pane Modere, že jste si na mě udělal čas. Musím říci, že Vaše kniha Revoluce v nás mě opravdu oslovila, protože jsme v ní našel odpovědi na některé své otázky a taky návod, jak uspět v dnešním světě.  Kdy jste se rozhodl, že se stanete spisovatelem ?

Abych řekl pravdu, literární tvorbou všeho druhu jsem se zabýval již někdy od základní školy. Psal jsem různé básničky, povídky, texty ke své hudbě a snažil se i kreslit jakési promitivní komiksy. Již jako dítě jsem prohlásil, že až budu v “důchodu”, budu psát knihy. V “důchodu” ještě sice nejsem, ale svoji první knihu jsem vydal už v roce 2011 pod názvem Uzdravme se sami. Do různých časopisů jsem psal články ale již  od 80. let.

Můžete mi říct, jaké knihy jste napsal a jaký býl obsahový záměr a cíl?

První má kniha vyšla v roce 2011 pod názvem Uzdravme se sami a v podstatě navazovala na televizní seriál, který běžel pod stejným názvem v regionální televizi. V tomto pořadu jsem byl zpočátku pravidelným hostem a posléze po odchodu moderátorky ke konkurenci, jsem pořad moderoval sám. V knize Udravme se sami se vyjadřuji nejen k civilizačním onemocněním, která nás sužují, ale zamýšlím se hlavně nad jejich příčinou. Nabádám čtenáře k zamyšlení nad souvislostmi vedoucími následně ke vzniku onemocnění a zdravotních problémů. Jedna moje čtenářka popsala někde v recenzi knihu Uzdravme se sami takto:

”Před čtením knihy dejte na radu samotného autora a „své ego zavřete do skříně!“ Michael Moder v mnoha myšlenkách sáhne hluboko do čtenářových slabin a jeho třinácté komnaty, což může působit „depresivně“. V knize najde čtenář velké množství informací a souvislostí, které mu pomohou pochopit nejen příčinu nemocí, ale i problémů ve vztazích, v práci a podobně. Knihu lze považovat za „slabikář“ pro dospělé. Slabikář, ve kterém se dospělí „učí číst“ sami v sobě. „Na knize velmi hodnotím, že promlouvá k českému čtenáři, který měl doposud možnost číst o těchto tématech většinou od zahraničních autorů. Pan Moder mluví cíleně k nám, k lidem. Čtenář se tak může lépe ztotožnit s autorovými myšlenkami. Konečně máme „našeho“ vlastního autora, který nemá strach vyjádřit se k dnešnímu světu. Doporučuji číst knihu pomalu a k jednotlivým částem se opakovaně vracet, dělat si poznámky, debatovat o knize. Já musím říct jen DĚKUJI a DOPORUČUJI všem!“

Kniha vznikla na podkladu stejnojmenného televizního pořadu, který má více než 50 dílů, a které můžete shlédnout na Youtube na této adrese: www.youtube.com/michaelmoder.

Druhá kniha, kterou jsem napsal, se jmenuje Revoluce v nás. Společným jmenovatelem všech informací v ní obsažených je pochopení faktu, že život jaký žijeme, si vytváříme sami a vnímání světa je odrazem našich myšlenek. Ať již jsme nemocní, chudí, nešťastní nebo je tomu přesně naopak, je kosmickým zákonem, že si za stav, ve kterém se nacházíme, můžeme vždy jen my sami. Mnozí z nás jsme nespokojeni sami se sebou a nadáváme na osud nebo si myslíme, že viníkem za naši neutěšenou situaci jsou ONI, vláda, nešťastné poměry v rodině apod. Ale tak tomu není. Svět je a vypadá totiž přesně tak, podle toho, co si každý z nás myslí a v co věří. Naše myšlenky utvářejí celý náš život. Vždy ale máme právo volby. Pamatujme, že stejné se přitahuje navzájem. Před potopou světa existovala civilizace Atlantida. Její obyvatelé využívali znalosti svých předků po tisíce let. Svůj život chápali jako vývojový proces a nedílnou součást vesmíru, který má své pevné zákonitosti a také již tenkrát věděli, že nic není náhoda. Studiem cyklů a konstelací planet pochopili, že žijeme v souladu mezi nebem a zemí, kdy hvězdy a Slunce ovlivňují celý lidský cyklus, období i rytmus Země. Tato motivační kniha zaměřená na rozvoj osobnosti si dovoluje spojit zdánlivě nespojitelné. Duchovní hodnoty se zde prolínají s popisem využití nejmodernějších technologií v oblasti osobního růstu a rozvoje sama sebe, obchodu a marketingu. Pokud chceme v dnešní době a dalších letech obstát v nesmyslném prostředí drancování neobnovitelných zdrojů a monetární politice, kdy peníze a cenné papíry mají pouze psychologickou hodnotu, musíme ihned změnit myšlení. Zaměřme se na vybudování a zdokonalení především sebe sama a to na všech úrovních. Jedná se doslova o REVOLUCI V NÁS. Pokud to neuděláme, budeme v dalších letech čelit vysoké nezaměstnanosti, krachu tisíce firem, bídě a utrpení. Dnešní nastavený otrokářský systém není dlouhodobě udržitelný bez obrovských obětí na již tak přelidněné Zemi. Je nejvyšší čas začít spolupracovat místo soutěžení, vymazat slovo konkurence ze slovníku a sdílet naše pozemské zdroje s pokorou a cílem zachovat je pro naše děti. Zkusme myslet jako obyvatelé dávné Atlantidy a pochopit učení, které kněží učili ve starém Egyptě. Jejich duchovní a duševní vyspělost hlásala pravdy a zákonitosti platné pro všechny doby a lidská pokolení. A protože neznali slovo „náboženství“ chápejme tyto kněží spíše jako učitele lidstva. Už tenkrát upozorňovali na to, že rozvoj lidstva není založen na materiálním blahobytu, ale na získání vnitřního klidu a harmonie. Je to jediná cesta jak proměnit člověka „zvíře“ v člověka s vyšším vibračním potenciálem a udělat ze života ráj už tady na Zemi.

V roce 2013 jsem napsal moji třetí knihu, která má název Ovládáni strachem. Jedná se o fikci s varovným poselstvím, doslova naléhavým vzkazem vyslaným k lidem z roku 2084. Poselstvím z doby, která je před námi, a kterou ještě můžeme změnit. Kniha je v podstatě soubor vzpomínek, odkaz revolucionáře, aktivního člena Odboje a vědce Dr. Georgeho Tietzeho. Pro členy odpůrců Nového světového řádu jej zaznamenal jako přepis audio nahrávky jeden z aktivních členů Odboje pan Leachim Redom. Kniha Ovládáni strachem ve vás vyvolá strach, deprese a měla by vás vyburcovat k zamyšlení nad fungováním dnešního světa. A hlavně k činu. I když vám to tak nebude možná připadat, i zde se jedná o motivační knihu s varujícím podtextem. Je zahraná na nástroj lidské přirozenosti. Ano. STRACH je přirozený a všudypřítomný. Dá se ovládat, ale ovládá i nás. Strachem však můžete ovládat i jiné lidi. Na strachu můžete vydělávat a ze strachu i umřít. Strach je jedna z nejmocnějších zbraní na světě a způsobuje mnoho neštěstí i úmrtí. Strach můžete mít ze všeho, nebo také z ničeho. Obojí je ale začátek vážných problémů. Lidé se bojí smrti, selhání, bídy, chudoby, samoty, prvního rande, jako děti se bojí i rodičů. (Dnes je tomu naopak.) Bojí se čehokoli. Nejhorší na tom ale je, že mnozí z nás se bojí opravdově a naplno ŽÍT. Zbavme se tedy strachu, této brzdy vývoje. Nebo jinak. Ovládněme svůj strach natolik, že se díky používání intuice stane naším pomocníkem. Opravdovými mistry ve strašení jsou média. Neustále nás účelově zásobují strachem a strašáky všeho druhu. Ti, kterým média patří, nám vnucují svůj pohled na svět a snaží se nám dostat do hlavy vzorce chování v podobě trojských koní anarchie, zmatku, zmaru a bezvýchodnosti. Jde o to, odvést pozornost od opravdu důležitých a podstatných událostí jako je například realizace Nového světového řádu. Jedné světovlády s jedním jazykem a hlavní měnou. Zprávy v médiích začínají špatným počasím a po loupežích, vraždách končí válkami. Proč? Protože to „někomu“ vyhovuje a „někdo“ na tom vydělá. Tady se opět ukazuje, že novináři jsou pouze otroci a žoldáci svých zaměstnavatelů. Když vystrčí růžky samostatnosti, jsou bez práce. „Demokracie“ jako řemen. „Zlobíš? Budeš potrestán“. Způsobů je mnoho. Běžní lidé kolem sebe nevidí neviditelné mříže, ale jen do chvíle, než se začnou ptát, starat, vyzvídat a pátrat. Pak uvidí svoji celu bez oken v celé smutné kráse.             Kniha Ovládáni strachem koresponduje a navazuje obsahově na odkazy takových mistrů pera jako je Ray Bradbury na jeho knihu 451 stupňů Fahrenheita a zejména na dnes již klasické dílo 1984, které mistrně napsal pan George Orwell. Tato kniha se momentálně překládá I do americké angličtiny a jak příští rok všechny 3 knihy najdou čtenáři iv elektronické verzi v eshopech zaměřených na iBooks.

Pane Modere, plánujete další knihy na příští léta? Budete psát knihy každý rok?

Dobrá otázka. Ano, plánuji každý rok napsat jednu knihu. Zatím mám spoustu námětů. Příští rok vyjde další má kniha pod názvem Na útěku. Kniha Na útěku, která vyjde v roce 2014, bude pojednávat o zneužití dat ze zdravotních karet, pozměňování a kradení identit. Hlavním hrdinou je muž na útěku Randle Fritz, který byl vybrán jako nedobrovolný dárce jater a dalších orgánů pro bohatého klienta. Románová fikce pojednává o muži, který byl vyhodnocen jako ideální dárce na základě analýzy dat z ukradených zdravotních záznamů. Má být chycen, následně vykuchán a rozporcován podle potřeb jedné tajné nemocnice ve Vídni. Jenomže hlavní hrdina se rozhodne nenechat se jen tak chytit. Naopak. Randle Fritz si nejen ubrání svůj život, ale také najde ty, kteří po něm jdou. Jedná se totiž o počítačového experta, který zná zbraně protivníka.

Kde berete inspiraci, náměty pro Vaše knihy pane Modere?

Být spisovatelem není mé povolání, ale spíše to chápu jako své poslání. Jsem velmi aktivní člověk a jek už jste zjistil, jsem profesionální alternativní terapeut, poradce pro výživu a fitness, lektor, moderátor a také spisovatel. Nicméně náplní mé profesionální práce je především alternativní terapeutická praxe a také poradenství pro výživu a fitness a lektorská činnost. Inspiraci tedy čerpám především ze své praxe. Od svých klientů. A taky nepřetržitým samostudiem světa, jako takového. Miluji historii.

Aktivní jste ažaž, to jsem zjistil na internetu. Vy jste pane Modere také autor své alternativní metody léčby Moderovy metody, je to tak?

Ano. Je to unikátní metoda, při které jsem ve velmi krátké době schopen analyzovat člověka a případně upravit, harmonizovat jeho problémy, v mnoha přípdech okamžitě odstranit nebo zmírnit bolest. Bez použití přístrojů. Jedná se o aurickoenergetickou metodu.

To je téma spíše na další rozhovor. Kde mohou Vaši čtenáři zakoupit Vaše knihy prosím?

Knihy prodávám na svých přednáškách a seminářích. Jediné knihkupectví, kde knihy mají, je knihkupectví na náměstí v Novém Jičíně. A to jen proto, že se mi to náměstí moc líbí. Další možnost je zakoupení knihy v mé provozovně STUDIO Terapie & Fitness Michael Moder ® v Ostravě – Porubě. A pak ještě je možnost zakoupit knihy v eshopu zde: http://www.kosmetika-mrtvemore-drnona.cz/index2.php?action=zbozi&id_v=5

Pokud by chtěl někdo Vaše poradenství nebo terapii, či domluvit si Vaši přednášku, seminář nebo kurs, jak Vás může kontaktovat?

Zájemci o kontakt mě mohou kontaktovat nejlépe na Facebooku nebo emailem:

Staňme se přáteli: www.facebook.com/michael.moder

E-mail: info@michaelmoder.eu

Můžete mi dát adresy na Youtube, kde se nacházení Vaše televizní a další videa pane Modere?

Velni rád:

Podívejte se kdo jsem: www.youtube.com/michaelmoder

O čem přednáším a píšu knihy: www.youtube.com/svetplnyzahad

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Rozhovor se spisovatelem Michaelem Moderem o jeho knihách.
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: drahomira.matejkova