Rozpoznání svého já, deprese a krize středního věku odbourává lektorský koučink

Všichni můžeme prožívat různé strachy. Jsou to strachy o své bližní, řadíme sem rovněž strach z vážné nemoci a o vlastní zdraví, různé deprese, ovšem také vtíravé krize středního věku. Velmi často nepříjemné stavy lidé řeší medikacemi, navštěvují psychology, řeší to závislostmi, utíkají od reality, kypí v nich vztek, nejsou laskaví, anebo se sebepoškozují. Nic z toho nevede ke zdárnému konci. Předkládáme jistou možnost, setrvávající na základech pochopení vlastní síly, sebeporozumění, svých možností, a nakonec dovolí dostat se opět do formy.

Optimální podmínky pro růst vlastního ega tvoří programy Moje síla. Zájemci si zlepší psychickou pohodu a fyzičku, díky které budou snadno čelit životním nástrahám, osudovým obtížím, přemůžou strachy, zjistí vlastní způsob, jak vycházet z ostatními bez přetvářky. Lektoři a jejich koučink směřují k odhalení skutečné osobnosti, jež má dar přijímání i dávání, z nezdaru se dokáže poučit, překoná krize středního věku, předčí deprese, ubrání se závislostem, avšak nezbaví se vlastní citlivosti, zažije si vlastní sny a přání a hlavně se bude těšit na každé nové ráno.

Ve zmíněných programech Moje síla si zájemci naleznou koučink podle svých požadavků. Roční programy jsou přichystány pro všechny zájemce, již se budou systematicky zaobírat rozvinutím osobní síly, avšak s patrným progresem už za krátkou dobu. Průběžné programy slouží k primární ochutnávce a zorientování se v kurzech. Do všech pobytových programů Moje síla jsou zahrnuty jednorázové intenzivní lekce. V konkrétních individuálních programech je obsažen koučink Moje síla sledující osobní rozvoj jednotlivce.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Rozpoznání svého já, deprese a krize středního věku odbourává lektorský koučink
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR