informační systém školky se používá v mateřských školách, jeslích i dětských skupinách

Nezbytný Dignus systém pro kontrolu docházky byl zpracován pro všechna svěřená děcka, rodiče a pracovníky. Hodnotný online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny se snadno ovládá všemi uživateli a je zároveň stoprocentně chráněn. Propracovaný Dignus informační systém školky byl vypracován pro zaměstnance školky, pro veškerého rodiče i pro zaměstnavatele v MŠ, zvyšuje spolupráci rodičů a pedagogů při výchově dětí. Modul Dignus dokáže informovat rodiče, modul Dignus byl vyroben pro vkládání fotografických snímků a aktualit, mohou se do systému vkládat rovněž fakturační materiály. Rovněž se díky přezkoušenému, ale pochopitelnému systému může vypočítat školné z podkladů o docházce. Pro zaměstnance školních zařízení je informační systém školky přehledný například ve správě a evidenci a žádankách o dovolenou. Užitečné statistiky a sestavy se zpracovávají pro vedení výchovných zařízení.

Provozovatel školky si musí průběžně evidovat docházku, je třeba si docházku dětí nějak evidovat. Kvalitní docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny Dignus splňuje potřebu elektronického zaznamenávání dětské docházky dětí s čipy nebo vstupními kartami. Program Dignus vznikl pro ulehčení zaměstnaneckých prací, navíc usnadní kompletní evidenci chodu MŠ, dětské skupiny nebo i jeslí. Správci program Dignus před jeho uvedením do praxe představí zaměstnancům příslušného školního zařízení, primární problémy budou vyřešeny, na všechny otázky se dostane odpovědi.

Ovládání programu Dignus zvládnou i ti, již se více podílejí na vzdělávání dětí než na práci s počítačem. Program Dignus velmi zlehčuje veškeré administratiní úkony na celkové minimum. Mateřské školy, jesle i dětské skupiny obdrží program zhotovený podle svých požadavků, v zakódovaném módu, do ochráněného programu školky anebo jeslí nemá nikdo neoprávněný a pověřený přístup.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - informační systém školky se používá v mateřských školách, jeslích i dětských skupinách
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR